golf pre každého

Orgány klubu

Prezident EuroGC:

Ing. Ján Spůra

 

Výkonný výbor EuroGC:

Ing. Ján Spůra

Ing. Ivan Mičko

Ing. Peter Miklas

Dietmar Haderer

Dipl.Phil. Zdenka Gáliková

 

Sekretariát:

Dipl.Phil. Zdenka Gáliková

Turnaje

V súčasnosti nie sú zadané pripravované turnaje