golf pre každého

Euro Golf Club bol založený v auguste 2007 a 20. septembra 2007 bol ako občianske združenie zaregistrovaný na Ministerstve vnútra SR.

Euro Golf Club má sídlo v Bratislave a je pridružený k Rakúskemu golfovému zväzu (ÖGV) a tým aj k European Golf Association (EGA).

Členovia Euro Golf Clubu sú registrovaní na centrálnom serveri Rakúskeho golfového zväzu (ÖGV). Servis okolo vedenia HCP a členstva zabezpečuje sekretariát Euro Golf Clubu v slovenskom a nemeckom jazyku.

Euro Golf Club nemá vlastné ihrisko – členovia sú na základe partnerskej dohody s Golfovým Clubom Hainburg opravnení používať zadarmo tréningové zariadenia v Hainburgu a na ihrisku hrať so zľavneným greenfee.

Turnaje

V súčasnosti nie sú zadané pripravované turnaje