golf fur alle
Golfový klub

Euro Golf Club - občianske združenie   Vorstandsmitglieder:
Vysoká 34-36 Präsident - Dipl.Ing. Ján SPŮRA
811 06 Bratislava Weitere Vorstandsmitglieder: Dipl.Ing. Ivan MIČKO
Tel.: +421 948 414 586 Dietmar HADERER
e-mail: eurogolfclub@eurogolfclub.sk Dipl.Phil. Zdenka GÁLIKOVÁ
  Dipl.Ing. Peter MIKLAS

 

Turniere

V súčasnosti nie sú zadané pripravované turnaje